Bảo Việt - Hơn một thập kỷ liên tục trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” của Forbes

Bảo Việt - Hơn một thập kỷ liên tục trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” của Forbes

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023. Vượt qua 3 vòng đánh giá khắt khe của Ban tổ chức, Tập đoàn Bảo Việt một lần nữa được vinh dự trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất”. Bảo Việt cũng là thương hiệu dẫn đầu và duy nhất trong ngành bảo hiểm được vinh danh 11 lần liên tiếp kể từ lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này (2013-2023).
Bảo Việt - đại diện duy nhất ngành Bảo hiểm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Bảo Việt - đại diện duy nhất ngành Bảo hiểm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Ngày 9/12/2021, Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt là thương hiệu duy nhất trong ngành Bảo hiểm được vinh danh. Đây là lần thứ 9 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này và cũng là lần thứ 9 Bảo Việt có mặt trong danh sách.