10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ

Theo Forbes/Infonet

Theo kết quả khảo sát mức lương và việc làm của Văn phòng Thống kê Lao động Mỹ năm 2013, công việc được trả lương cao nhất có liên quan tới ngành y.

1. Bác sĩ gây mê

Lương trung bình năm: 232.830 USD

Số lượng lao động: 29.930

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 1


2. Bác sĩ phẫu thuật

Lương trung bình năm: 230.540 USD

Số lượng lao động: 42.410

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 2


3. Bác sĩ và dược sĩ sản khoa

Lương trung bình năm: 216.760 USD

Số lượng lao động: 20.880

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 3


4. Bác sĩ phẫu thuật răng – hàm – mặt

Lương trung bình năm: 216.440 USD

Số lượng lao động: 4.990

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 4


5. Bác sĩ nội khoa

Lương trung bình năm: 191.520 USD

Số lượng lao động: 45.210

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 5


6. Bác sĩ chỉnh hình răng

Lương trung bình năm: 186.320 USD

Số lượng lao động: 5.530

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 6


7. Dược sĩ, bác sĩ (những loại khác)

Lương trung bình năm: 184.820 USD

Số lượng lao động: 308.410

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 7


8. Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình

Lương trung bình năm: 180.850 USD

Số lượng lao động: 110.050

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 8


9. Bác sĩ tâm lý

Lương trung bình năm: 177.520 USD

Số lượng lao động: 24.210

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 9


10. Giám đốc điều hành

Lương trung bình năm: 176.840 USD

Số lượng lao động: 255.940

10 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ - Ảnh 10

Ngoài ra các công việc được trả lương thấp nhất tại Mỹ gồm có:

1. Nhân viên gội đầu: trung bình 8,94 USD/giờ

2. Nhân viên chuẩn bị thức ăn và nhân viên phục vụ: trung bình 9 USD/giờ

3. Đầu bếp nấu đồ ăn nhanh: trung bình 9,03 USD/giờ

4. Nhân viên rửa bát: trung bình 9,1 USD/giờ

5. Nhân viên nam chạy bàn trong quán cà phê, hiệu ăn: trung bình 9,34 USD/giờ

6. Nhân viên nữ phục vụ trong quán cà phê, hiệu ăn: trung bình 9,41 USD/giờ

7. Nhân viên phục vụ quầy rượu, phòng ăn: trung bình 9,47 USD/giờ

8. Nông dân: trung bình 9,61 USD/giờ

9. Nhân viên tại trung tâm giải trí: trung bình 9,63 USD/giờ

10. Người chỉ đường, nhân viên sảnh, nhân viên soát vé: trung bình 9,77 USD/giờ