Phát huy hiệu quả của lực lượng lao động ở nước ngoài

Phát huy hiệu quả của lực lượng lao động ở nước ngoài

Để phát huy hiệu quả của lực lượng lao động ở nước ngoài, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang thực hiện các giải pháp, như xây dựng trang thông tin điện tử, xây dựng sàn giao dịch việc làm...
Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương ở Đài Loan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước; Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước về vấn đề này.
Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn Việt Nam hiện nay

Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn Việt Nam hiện nay

Đối với lao động nông thôn, việc làm liên quan đến yếu tố đất đai, tư liệu lao động, công cụ lao động, kỹ năng nghề và vốn sản xuất. Các yếu tố trên hợp thành và tác động mạnh đến đời sống của lao động nông thôn. Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước. Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động ở nông thôn Việt Nam.
“Nạn nhân” đầu tiên của AI

“Nạn nhân” đầu tiên của AI

Với sự phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI), đang có một sự lo ngại đáng kể: Liệu AI có lấy đi việc làm của con người và điều đó dường như đã đến trong các tòa soạn báo.
Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn

Để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn

Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước. Đánh giá thực trạng việc làm, thu nhập của người lao động khu vực nông thôn và đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại là vấn đề đặt ra.
Thị trường lao động quý I/2023 duy trì đà phục hồi

Thị trường lao động quý I/2023 duy trì đà phục hồi

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), lực lượng lao động, số người có việc làm quý I/2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động cũng tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đã giảm.
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Đây là loại hình doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tạo việc làm (chiếm khoảng trên 50% lao động trong các doanh nghiệp) và đóng góp đáng kể vào số thu ngân sách nhà nước.
Bức tranh lao động, việc làm có nhiều khởi sắc

Bức tranh lao động, việc làm có nhiều khởi sắc

Bức tranh thị trường lao động Việt Nam trong quý II năm 2022 đã có nhiều khởi sắc, tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý II năm 2022 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là lao động trong ngành dịch vụ. So với quý trước, số lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 giảm 8,9 triệu người…