10 mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài thay đổi từ ngày 15/8

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 15/8) sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Song, với thị thực rời, thị thực điện tử được cấp trước ngày này sẽ tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn.

10 mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài thay đổi từ ngày 15/8 - Ảnh 1
10 mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài thay đổi từ ngày 15/8 - Ảnh 2

Theo nhandan.vn