06 biện pháp bảo vệ môi trường cần làm Môi trường sống của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm, không chỉ bởi lượng nguồn tài nguyên đang ngày càng bị khai thác quá mức, mà còn do nhiều loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, thải hóa chất... Để chung tay góp phần giảm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường sống.

06 biện pháp bảo vệ môi trường cần làm

Môi trường sống của chúng ta ngày càng bị ô nhiễm, không chỉ bởi lượng nguồn tài nguyên đang ngày càng bị khai thác quá mức, mà còn do nhiều loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, thải hóa chất... Để chung tay góp phần giảm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường sống.

Triển khai IOS 22301 giúp cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng

Triển khai IOS 22301 giúp cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng

Bộ tiêu chuẩn ISO 22301 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đưa ra các hướng dẫn giúp doanh nghiệp bảo vệ chức năng sản xuất kinh doanh quan trọng, đồng thời giảm tác động từ sự gián đoạn. Áp dụng tiêu chuẩn này vào hệ thống quản lý sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng hồi phục chuỗi cung ứng.
Chuẩn hóa quy trình phương pháp sản xuất tinh gọn

Chuẩn hóa quy trình phương pháp sản xuất tinh gọn

Để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất sản phẩm, dịch vụ thì việc chuẩn hóa quy trình là điều cần thiết. Đây là một phương pháp sản xuất tinh gọn, giúp mô tả chi tiết quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ một cách khoa học, là bước thành công đầu tiên cho các kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%...
Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

Nhân rộng những mô hình khuyến nông hiệu quả

Ngày 16/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới đây là một số chỉ tiêu cụ thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 theo Nghị quyết.
Ứng dụng hệ thống cảnh báo ANDON trong quản trị sản xuất của doanh nghiệp

Ứng dụng hệ thống cảnh báo ANDON trong quản trị sản xuất của doanh nghiệp

Hệ thống cảnh bảo ANDON đem lại sự cải tiến tích cực cho dây chuyền sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Có thể nói, đây chính là một trong những phương pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất, vận hành máy móc. Hệ thống này cũng được các nhà quản lý và các chuyên gia chất lượng khuyến khích ứng dụng.
APEC thúc đẩy hội nhập và phát triển

APEC thúc đẩy hội nhập và phát triển

Ra đời năm 1989, APEC hoạt động như một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương. Các nền kinh tế thành viên tham gia trên cơ sở đối thoại cởi mở và tôn trọng quan điểm của tất cả các bên.
Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ, Bộ Tài chính đề nghị các chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ quy định của pháp luật và khuyến nghị một số nội dung cần đặc biệt lưu ý.