10 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 22,5 tỷ USD

Diễn đàn Doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2012 đạt 2,25 tỷ USD nâng tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này trong 10 tháng lên 22,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

10 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 22,5 tỷ USD
Xuất khẩu nông-lâm-thủy sản lấy lại đà tăng trưởng

Đây là số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

Trong đó, giá trị xuất khẩu của các mặt hàng nông sản chính trong 10 tháng đầu năm là 12,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái; thủy sản đạt 5 tỷ USD, tăng 1,7%; lâm sản chính đạt gần 4 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, sản chính 10 tháng đầu năm 2012 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ mặt hàng gạo và cao su.

Đối với mặt hàng chè, lượng xuất khẩu 10 tháng đầu năm là 110 ngàn tấn, đạt kim ngạch 182 triệu USD, tăng 9% về lượng và 8,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu hạt điều đạt 181 ngàn tấn với giá trị 1,224 tỷ USD, tăng 25,8% về lượng và 2,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Tương tự, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng gạo xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt 6,9 triệu tấn với giá trị 3,14 tỷ USD, tăng 8,3% về lượng nhưng giảm 8,7% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Hay, mặt hàng cao su xuất khẩu đạt 811 ngàn tấn thu về 2,3 tỉ USD, tăng 37% về lượng song giảm 8,7% về giá trị.

Số liệu của Bộ cũng cho thấy, giá trị nhập khẩu đầu vào cho sản xuất nông, lâm, sản 10 tháng đầu năm 2012 đạt 13,76 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, xuất siêu ngành nông nghiệp 10 tháng đầu năm ước đạt 8,74 tỷ USD.