Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản cả nước 8 tháng năm 2023

Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản cả nước 8 tháng năm 2023

Tháng 8/2023, cả nước gieo cấy được 1.387,3 nghìn ha lúa mùa; Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 391,4 nghìn ha lúa thu đông; sản lượng thủy sản ước đạt 837,4 nghìn tấn. Chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn định. Sản xuất lâm nghiệp bất lợi do thời tiết mưa lũ, sạt lở đất ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng mới ở nhiều địa phương.
Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2023

Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/7, cả nước gieo cấy được 1.194,4 nghìn ha lúa mùa (phía Bắc gieo cấy 836,1 nghìn ha, phía Nam gieo cấy 358,3 nghìn ha). Sản lượng thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 823,1 nghìn tấn (nuôi trồng 474,7 nghìn tấn, khai thác đạt 348,4 nghìn tấn). Sản xuất lâm nghiệp gặp bất lợi do thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều địa phương. Tính chung 7 tháng năm 2023, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.348,8 ha, tăng 92,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 nghìn ha lúa đông xuân. Sản lượng thủy sản tháng 4/2023 ước đạt 747,8 nghìn tấn. Sản xuất lâm nghiệp đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thu hoạch gỗ đến kỳ khai thác. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 69,8 nghìn ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 54 - 55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%, tăng 5%
Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Ngành Nông nghiệp tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế đất nước.
Gam màu sáng trong bức tranh kinh tế năm 2022

Gam màu sáng trong bức tranh kinh tế năm 2022

Trong bức tranh tổng thể của kinh tế Việt Nam năm 2022, nhóm ngành nông, lâm, thủy sản được coi là “gam màu sáng” với sự tăng trưởng mạnh về tổng giá trị xuất khẩu và sự phát triển của nhóm mặt hàng chủ lực.