11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam

Từ năm 2009, Việt Nam đã trải qua 11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân. Sản lượng điện thương phẩm cũng tăng gấp đôi trong 10 năm. Trung bình, mỗi gia đình Việt Nam sẽ phải dành hơn 8% lương của một người để trả tiền điện hằng tháng trong khi con số này ở Singapore chưa tới 1%.

11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam
11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam - Ảnh 1