11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam

11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam

Từ năm 2009, Việt Nam đã trải qua 11 lần tăng giá điện bán lẻ bình quân. Sản lượng điện thương phẩm cũng tăng gấp đôi trong 10 năm. Trung bình, mỗi gia đình Việt Nam sẽ phải dành hơn 8% lương của một người để trả tiền điện hằng tháng trong khi con số này ở Singapore chưa tới 1%.
Quý I/2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 19,34 tỷ kWh

Quý I/2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 19,34 tỷ kWh

Trong quý I/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị của các địa phương và đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2022-2023.
Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của EVNNPC tăng trưởng 11,32% so với cùng kỳ năm 2020

Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của EVNNPC tăng trưởng 11,32% so với cùng kỳ năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Điển hình là sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của EVNNPC đạt 38.435,8 Tr.kWh, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm 2020.
EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm 2021 tăng 10,92% so với cùng kỳ năm 2020

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm 2021 tăng 10,92% so với cùng kỳ năm 2020

Trong bối cảnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Coivid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh/thành phố miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đạt đươc kết quả tích cực. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm 2021 của EVNNPC đạt 24.165,39 Tr.kWh, tăng trưởng 10,92% so với cùng kỳ năm 2020.
Quý I/2021, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2020

Quý I/2021, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2020

Trong quý I/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc; đặc biệt là đã cấp điện ổn định cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở theo dõi, điều trị Covid -19.
EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2020 tăng 6,62% so với cùng kỳ

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2020 tăng 6,62% so với cùng kỳ

Được chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo và nỗ lực của các đơn vị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động ứng phó với thiên tai, thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh thành phía Bắc trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị của các địa phương, đặc biệt đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh Covid -19...