15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thiết kế: Gia Hân

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, với hơn 90% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (447/450), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Nghị quyết đã đặt ra 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD/người...

 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024  - Ảnh 1