2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản

- Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Quyết định, 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính bao gồm: thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất và thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Về thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất, Quyết định nêu rõ: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gửi tới Cơ quan thuế (nơi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất nếu thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh khác). Sau đó, Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định và lập danh sách các dự án bất động sản được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; đồng thời gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

UBND cấp tỉnh ra quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi lấy ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

Đối với thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, được thực hiện theo quy trình: Hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, gửi cơ quan được giao trách nhiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Tiếp đó, cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chủ trì phối hợp với Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét trình UBND cấp tỉnh, hoặc Bộ Quốc phòng gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

Cuối cùng UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Quốc phòng quyết định việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

Thủ tục hành chính trên được căn cứ theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dạng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014./.