21 đơn vị nộp đơn xin kinh doanh vàng miếng

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, cho biết thời gian qua đã có 8 ngân hàng thương mại (NHTM) và 13 doanh nghiệp gửi hồ sơ đến NHNN để xin cấp phép kinh doanh vàng miếng.

21 đơn vị nộp đơn xin kinh doanh vàng miếng

Theo Nghị định 24 của Chính phủ thì việc cấp phép kinh doanh vàng miếng thuộc thẩm quyền cấp phép của NHNN Việt Nam, đến ngày 30/1/2013 là thời hạn các đơn vị nào không đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng theo quy định của NHNN sẽ phải ngưng kinh doanh mua bán vàng miếng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM, cho biết thời gian qua đã có 8 NHTM và 13 doanh nghiệp gửi hồ sơ đến NHNN để xin cấp phép kinh doanh vàng miếng. NHNN chi nhánh TPHCM vừa được NHNN Việt Nam ủy quyền để đi kiểm tra các điều kiện kinh doanh vàng miếng của các đơn vị này.

Hiện nay, NHNN đã gửi các đoàn đi kiểm tra và cố gắng trong thời gian sớm nhất báo cáo NHNN và thể hiện chính kiến của mình về việc có nên cho phép các đơn vị này có đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng hay không.

“Chúng tôi cũng muốn làm trong thời gian ngắn nhất để có mạng lưới kinh doanh vàng miếng trên TPHCM đáp ứng theo tinh thần của Nghị định 24 cũng như yêu cầu mua bán vàng miếng của người dân” – ông Minh cho biết.

Cũng theo NHNN chi nhánh TPHCM, đến cuối ngày 24/11 vừa qua các NHTM trên địa bàn TPHCM đã ngưng huy động vàng trong phạm vi toàn quốc.

NHNN chi nhánh TPHCM cũng đã có văn bản yêu cầu các NHTM có huy động vàng trước đây đã được NHNN cấp hạn mức để tiếp tục huy động vàng đến ngày 25/11, cũng báo cáo NHNN về tình hình huy động theo hạn mức đã được cấp phép đến ngày 25/11, báo cáo về các giải pháp để tất toán số dư huy động vàng cũng như cho vay vàng trước đây bảo đảm đến 30/6/2013 phải hoàn tất việc tất toán.

Cũng theo NHNN chi nhánh TPHCM, Công ty SJC đến nay đã chuyển đổi được 155.000 lượng vàng từ phi SJC và vàng móp méo sang vàng SJC.