Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa

Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa

Ngày 22/9/2023, Học viện Tài chính đã phối hợp với Trường Đại học Greenwich, Viện Kinh tế (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” lần thứ sáu (SEDBM6). Hội thảo được tổ chức thường niên, qua 5 lần tổ chức đã khẳng định được các giá trị về học thuật và thực tiễn.
Kiểm soát nội bộ thu ngân sách trong lĩnh vực thương mại điện tử: Nghiên cứu trường hợp Chi cục thuế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Kiểm soát nội bộ thu ngân sách trong lĩnh vực thương mại điện tử: Nghiên cứu trường hợp Chi cục thuế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam ngày càng được mở rộng và hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến. Do tính chất đa dạng về mô hình hoạt động, đối tượng tham gia và quy trình chuỗi cung ứng trên nền hạ tầng Internet làm cho TMĐT trở thành một kênh quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, việc thu thuế đối với kinh doanh thuộc loại hình hoạt động này vẫn còn hạn chế vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, một trong những nguyên nhân là công tác kiểm soát thu thuế mảng này vẫn chưa được chú trọng và đẩy mạnh những giải pháp phù hợp. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, bài viết cung cấp hệ thống lý luận về thu ngân sách TMĐT và kết quả khảo sát thực trạng cũng như nhận định về công tác kiểm soát nội bộ của mảng này trong nghiên cứu điển hình tại Chi cục thuế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.
Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng.
Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh

Tính từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh tại 191 văn bản; đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 470 quy định kinh doanh tại 56 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 41%.
Khuyến khích doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Khuyến khích doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 xác định mục tiêu đảm bảo các doanh nghiệp (DN) tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm; khuyến khích các DN thực hành kinh doanh có trách nhiệm trên mức quy định tối thiểu của pháp luật; qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (DN) về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (TTHC), để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.