2 tháng đầu năm 2023:

37,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động

PV.

Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 37,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2023 đạt 7,4 tỷ đồng.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2023 đạt 7,4 tỷ đồng.

Có 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng

Số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 2/2023, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,6 nghìn tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2022, tăng 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 23,1% về số vốn đăng ký.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2023 đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 18,9% so với tháng trước và giảm 36,6% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3.927 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 73,9% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 37,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

 

Tính theo khu vực kinh tế, 2 tháng đầu năm 2023 có 198 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm trước; 4,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 10,2%; 14,8 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 0,3%.

Cụ thể, có 19,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 164,7 nghìn tỷ đồng, giảm 40,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu tính cả 358 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.605 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2023 là 522,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, Tổng cục Thống kê cho biết, 2 tháng đầu năm có 18,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022.

25,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong tháng 2/2023, đã có 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, có 2.636 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 61,5% và tăng 37,5%; có 1.167 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,7% và giảm 5,4%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Có 9,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,8%; 3,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%. Bình quân một tháng có 25,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.