4 nước châu Âu rời khỏi Eurozone : Kinh tế thế giới mất 22 ngàn tỉ USD

Theo CafeF

Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý là 4 nước đang có nguy cơ sẽ phải rời khỏi eurozone cao nhất.

4 nước châu Âu rời khỏi Eurozone : Kinh tế thế giới mất 22 ngàn tỉ USD

Nghiên cứu bởi hãng tư vấn Prognos ở Đức về thiệt hại kinh tế toàn cầu nếu 4 nước Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý vỡ nợ và rời khỏi khu vực đồng tiền chung Châu Âu. Nếu cả 4 nước cùng rời khỏi, tổng thiệt hại lên đến 22 ngàn tỉ USD đối với kinh tế thế giới.

Nghiên cứu chia ra 4 trường hợp cụ thể: chỉ Hy Lạp rời khỏi, Hy Lạp + Bồ Đào Nha, Hy Lạp + Bồ Đào Nha + Tây Ban Nha, và Hy Lạp + Bồ Đào Nha + Tây Ban Nha + Ý. Kết quả thể hiện ở bảng dưới đây:

Nếu chỉ Hy Lạp rút khỏi khu vực, nghiên cứu ước lượng tăng trưởng kinh tế thế giới chỉ bị mất khoảng 881 tỉ  USD (674 tỉ EURO) tính từ năm 2013-2020.

Nếu có thêm Bồ Đào Nha, con số thiệt hại là 3.200 tỉ USD. Nếu Tây Ban Nha cũng vỡ nợ, con số thiệt hại đã đến 10,3 ngàn tỉ USD.

Tuy nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là việc Ý vỡ nợ. Nếu Ý cũng có rút khỏi Eurozone, tổng thiệt hại cho kinh tế thế giới lên đến 22 ngàn tỉ USD (17,15 ngàn tỉ Euro).

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng nếu cả 4 quốc gia trên cùng rút khỏi Eurozone, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất là Pháp khi mất đến 2,9 ngàn tỉ Euro (vì đã cho các ngân hàng của Ý vay quá nhiều tiền), Mỹ mất 2,8 ngàn tỉ Euro, sau đó đến Trung Quốc mất 1,9 ngàn tỉ Euro và Đức mất 1,7 ngàn tỉ USD.

Trường hợp này còn làm cho tỉ lệ thất nghiệp tăng mạnh trong những năm tới. Năm 2015 tỉ lệ thất nghiệp ở Đức sẽ tăng 2,5% so với dự kiến nếu viễn cảnh 4 nước trên vỡ nợ.