5 điểm mới đáng chú ý về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thiết kế: Gia Hân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó có 5 điểm mới đáng chú ý mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần quan tâm.

5 điểm mới đáng chú ý về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - Ảnh 1