503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai

Tính đến tháng 6/2024, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, với quy mô 418.200 căn. Con số này tăng 4 dự án, 6.950 căn nhà so với thời điểm báo cáo giữa tháng 3 năm nay.

503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai - Ảnh 1

Theo báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn