6 giải pháp trọng tâm phục hồi sau sự cố tấn công mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 6 giải pháp trọng tâm để tăng cường hiệu quả, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và phục hồi nhanh hoạt động sau sự cố tấn công mạng.

6 giải pháp trọng tâm phục hồi sau sự cố tấn công mạng - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn