6 quan điểm triển khai giải pháp thực hiện cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

T. Anh

Thông báo số 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 đưa ra 6 quan điểm triển khai giải pháp thực hiện cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu.

6 quan điểm triển khai giải pháp thực hiện cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam - Ảnh 1