6 quy định khi vận động nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai

T. Anh

Tại điều 6, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ hướng dẫn các tổ chức thực hiện vận động nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra khi thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân

6 quy định khi vận động nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai - Ảnh 1