6 tháng, bồi thường bảo hiểm ước đạt 4.860 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) 6 tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu 13.480 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, bồi thường ước đạt 4.864 tỷ đồng, theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố.

 6 tháng, bồi thường bảo hiểm ước đạt 4.860 tỷ đồng
6 tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu 13.480 tỷ đồng. Nguồn: internet

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu ước đạt 3.716 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường 1.575 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm, doanh thu bảo hiểm tài sản ước đạt 3.177 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường ước 1.115 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảo hiểm sức khỏe ước đạt 2.526 tỷ đồng tăng trưởng 22%, số tiền bồi thường 1.047 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.191 tỷ đồng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường 225 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảo hiểm cháy nổ ước đạt doanh thu 1.041 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường 397 tỷ đồng...

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong 6 tháng cuối năm Hiệp hội sẽ đôn đốc và hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất các thủ tục giải quyết bồi thường, thu thập hồ sơ chứng từ tài liệu, đàm phán với nhà tái bảo hiểm để giải quyết bồi thường nhanh chóng, chính xác cho các doanh nghiệp bị thiệt hại sau sự cố tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh.