Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn trở thành một trong những rào cản phổ biến nhất khi thực hiện hoạt động khởi nghiệp. Làm thế nào để tiếp cận vốn vay hiệu quả là vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn trở thành một trong những rào cản phổ biến nhất khi thực hiện hoạt động khởi nghiệp. Làm thế nào để tiếp cận vốn vay hiệu quả là vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Kế toán quản trị môi trường tại Nhật Bản

Khái niệm phát triển bền vững đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường khỏi bị phá hủy qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý và có trách nhiệm. Bài viết tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường ở Nhật Bản để thấy rõ được quốc gia này coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và áp dụng vào doanh nghiệp...
Thực trang phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian qua

Thực trang phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian qua

Kinh tế hợp tác xã luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Hạn chế sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết

Hạn chế sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết

Tại Việt Nam, thực trạng sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết còn lớn về cả số lượng công ty và quy mô sai sót. Điều này đặt ra vấn đề cần có những giải pháp phù hợp để hạn chế những sai sót này giúp người sử dụng báo cáo tài chính có thể đưa ra quyết định phù hợp.
Quý III/2022, Đất Xanh Group lợi nhuận sau thuế tăng 61%

Quý III/2022, Đất Xanh Group lợi nhuận sau thuế tăng 61%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận doanh thu thuần 1.255 tỷ đồng trong quý III/2022. Đáng chú ý, là doanh thu từ hoạt động tài chính gần 212 tỷ đồng (gấp 4,5 lần so với cùng kỳ), khoản thuế thu nhập hoãn lại gần 32 tỷ đồng.
Nhận diện chi phí hàng tồn kho trong kế toán quản trị

Nhận diện chi phí hàng tồn kho trong kế toán quản trị

Để quản trị hiệu quả hàng tồn kho cần nhận diện được các chi phí hàng tồn kho, từ đó thực hiện rất nhiều công việc quan trọng khác về hàng tồn kho. Vậy làm thế nào để nhận diện chi phí hàng tồn kho trong kế toán quản trị?