7 bước trong quy trình kiểm toán chất thải ở Rwanda

Trang Phạm

Kiểm toán môi trường được xem là công cụ quản lý môi trường hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tại Cộng hòa Rwanda, việc kiểm toán môi trường được thực hiện với kiểm toán: ô nhiễm không khí công nghiệp, ô nhiễm nước thải công nghiệp, quản lý chất thải, đa dạng sinh học. Tại nước này, có 7 bước cơ bản trong hoạt động kiểm toán chất thải, là kinh nghiệm cho các nước, trong đó có Việt Nam có thể học hỏi.

7 bước trong quy trình kiểm toán chất thải ở Rwanda - Ảnh 1