7 giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính

Thiết kế: Gia Hân

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 7 giải pháp trọng tâm.

7 giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính - Ảnh 1