7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

Trong 5 tháng năm 2024, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn