7 tháng đầu năm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp ra sao?

Thiết kế: Gia Hân

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm nhẹ (0,7%) so với tháng 6/2022. Tuy nhiên, nếu tính chung 7 tháng năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

7 tháng đầu năm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp ra sao? - Ảnh 1