8 quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

T. Anh

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. Theo đó, quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt bao gồm 8 bước:

8 quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt - Ảnh 1