8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8

Theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, từ ngày 15/8, có 8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe. Cụ thể, người dân cần lưu ý nội dung sau.

8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8 - Ảnh 1
8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ ngày 15/8 - Ảnh 2

Theo nhandan.vn