9 kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Từ năm 2014 đến 2022, đã có 8 kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu được tổ chức với các chủ đề khác nhau. Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, từ ngày 14-17/9/2023, với chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Năm 2014, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đã thiết lập cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu hằng năm nhằm góp phần: tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm.

Đến nay, 8 hội nghị toàn cầu đã được tổ chức với các chủ đề khác nhau.

9 kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu - Ảnh 1

Theo nhandan.vn