9 mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Xăng, dầu thành phẩm; thóc tẻ, gạo tẻ, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phân đạm… nằm trong danh mục 9 mặt hàng, dịch vụ bình ổn giá theo Luật Giá (sửa đổi), được thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV.

9 mặt hàng trong danh mục bình ổn giá - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn