VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công tác cần thiết trong phòng chống dịch.

Tổng cục Thuế quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngay sau khi có thông tin về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế đã liên tiếp ban hành Thông báo số 43/TB-TCT và Thông báo số 45/TB-TCT về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính phòng ngừa, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức Covid-19

11 tháng đầu năm chi 17,9 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19

Ngành Tài chính nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công tác cần thiết trong phòng chống dịch.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị rà soát danh sách các cán bộ, công chức, người lao động đã đi công tác hoặc có người thân trong gia đình đến các địa điểm đã được Bộ Y tế thông báo tại Thông báo khẩn số 28 tối ngày 28/1/2021. 

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị cần nêu cao tinh thành trách nhiệm chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ, Ban chi đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và các văn bản liên quan về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tụ tập Khai báo y tế).

Cục Thuế các địa phương phải quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Trong trường hợp xuất hiện dịch bệnh hoặc xảy ra lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, tại nơi cư trú cần báo cáo ngay với Tổng cục Thuế, nghiêm túc chấp hành các biện pháp cách ly triệt để, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, không ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị.

Trường hợp có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ/đơn vị chịu trách nhiệm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM