VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động

Cục Thuế TP. Hà Nội:

Triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động

Theo kế hoạch của Cục Thuế TP. Hà Nội, trong tháng 9/2021, Cục thuế sẽ triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động.

Thí điểm Hệ thống hóa đơn điện tử xử lý số lượng giao dịch lớn tại 6 Cục Thuế

Trên 2.000 tỷ đồng lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy trong 6 tháng đầu năm

Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cũng như chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, đơn vị đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Để thực hiện thành công chuyển đổi số, Cục Thuế TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2022 đưa đơn vị trở thành một trong những cục thuế dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và về an toàn an ninh mạng.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuế lên trực tuyến và được tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật)... Đặc biệt, theo kế hoạch, ngay trong tháng 9 này, Cục Thuế TP. Hà Nội  triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động.

Theo đó, cùng với việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống thuế điện tử, ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao mang tính trải nghiệm cho người dùng và bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc và hỗ trợ người nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở, ngành để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm “một lần khai báo, trọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế”.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng sẽ phấn đấu tối thiểu 30% hộ kinh doanh mở tài khoản và thanh toán thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, 90% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM