VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Bộ Tài chính thực thi các cam kết về thuế, hải quan, dịch vụ tài chính tại RCEP

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết ngày 15/11/2020. Là đơn vị chủ trì các nội dung cam kết về thuế, hải quan, dịch vụ tài chính, Bộ Tài chính sẽ xây dựng kế hoạch thực thi các cam kết này trong RCEP.

Doanh nghiệp Việt trước thách thức chênh lệch về kinh tế giữa các thành viên RCEP

RCEP sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam trên những khía cạnh nào?

RCEP tạo “cú huých” mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường RCEP ra sao?

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM