Agribank ban hành Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở

Theo Thời báo Ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Agribank ban hành Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở
Tính hết tháng 4/2013, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 487.301 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Theo nội dung Quyết định số 591/QĐ–HĐTV-KHDN của Agribank về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, mức lãi suất cho vay áp dụng trong năm 2013 là 6%/năm. Mức lãi suất cho năm tiếp theo được Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay tối đa 10 năm đối với đối tượng là khách hàng cá nhân vay vốn và 5 năm đối với đối tượng vay vốn là doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2023. Sau thời điểm 1/6/2023 áp dụng theo quy định lãi suất Agribank công bố cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Quyết định 591/QĐ–HĐTV-KHDN của Agribank cũng nêu rõ, đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Thời gian kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đến chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay đối với trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc.

Còn đối với khách hàng doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội, nếu trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của chi nhánh Agribank loại I, II thì từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi chấp thuận trình NHNN đăng ký vốn (chưa ký hợp đồng tín dụng) hoặc từ chối cho vay đối với trường hợp này tối đa không quá 10 ngày làm việc…

Tính hết tháng 4/2013, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 487.301 tỷ đồng, tăng 1,43% so với 31/12/2012. Trong đó dư nợ cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân là 253.256 tỷ đồng, tăng 3,15% so với 31/12/2012.