Agribank hỗ trợ vốn cho 13 dự án nhà ở xã hội

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Sáng ngày 10/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ký hợp đồng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ đối với 10 doanh nghiệp cho 13 dự án.

 Agribank hỗ trợ vốn cho 13 dự án nhà ở xã hội
Lễ ký hợp đồng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ đối với 10 doanh nghiệp cho 13 dự án. Nguồn:Dddn.com.vn

Các dự án này có tổng mức đầu tư 6.644 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vay vốn là 3.295 tỷ đồng để xây dựng 11.292 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó 6 dự án đã được Bộ Xây dựng đề xuất danh mục dự án nhà ở xã hội được vay vốn, các dự án khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục.

Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, Agribank sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ để ngân hàng thẩm định cho vay theo quy định tại Thông tư 11 ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư 07 của Bộ Xây dựng. Hai bên thống nhất chỉ ký hợp đồng tín dụng sau khi dự án nhà ở xã hội đã đủ các điều kiện vay vốn và được Agribank thẩm định là có hiệu quả theo quy định, được Ngân hàng Nhà nước thông báo về nguồn tái cấp vốn đối với từng khách hàng và dự án.

Về mức cho vay, đối với khách hàng doanh nghiệp, Agribank cho vay tối đa 75% tổng mức đầu tư dự án; đối với khách hàng cá nhân, mức cho vay tối đa 80% giá trị hợp đồng, khách hàng có thể sử dụng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm cho khoản vay. Mức lãi suất cho vay năm 2013 là 6%/năm, các năm tiếp theo do Ngân hàng Nhà nước công bố nhưng tối đa không quá 6%/năm. Thời gian ưu đãi lãi suất đến 10 năm đối với khách hàng cá nhân và 5 năm đối với doanh nghiệp, nhưng không vượt  quá thời điểm 1/6/2023.

Lãi suất được tính trên dư nợ thực tế của khách hàng và Agribank không thu thêm bất kỳ khoản phí nào, sau thời điểm 1/6/2023 áp dụng theo quy định lãi suất của Agribank. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng trả nợ của khách hàng, đối với doanh nghiệp tối đa 5 năm, đối với cá nhân từ 10 năm đến tối đa không quá 15 năm. Việc giải ngân gói sản phẩm cho vay hỗ trợ nhà ở của Agribank sẽ kết thúc tối đa đến hết ngày 1/6/2016.

Hiện, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Agribank đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh trong toàn hệ thống chủ động tiếp xúc với khách hàng là các doanh nghiệp có dự án nhà xã hội và dự án nhà thương mại chuyển đổi sang nhà xã hội, đồng thời tuyên truyền đến khách hàng là người mua nhà về chính sách, các thủ tục được vay vốn.