Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống khuyến nông

PV.

(Tài chính) Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác khuyến nông, khuyến ngư năm 2015.

Báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2014, với sự nỗ lực của tập thể viên chức Trung tâm và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các địa phương, cùng với sự hợp tác của bà con nông, ngư dân, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Trung tâm khuyến nông Quốc gia giao.

Về công tác xây dựng mô hình trình diễn, Trung tâm đã triển khai 25 loại mô hình, điển hình như: Mô hình thâm canh cây tiêu; Mô hình thâm canh lúa xác nhận; Mô hình sản xuất lúa xác nhận; Mô hình luân canh bắp lúa; Mô hình thâm canh nhãn xuồng; Mô hình trồng mì xen đậu phộng, Mô hình thâm canh mãng cầu, Mô hình trồng hoa nền; Mô hình hoa lan Dendrobium, Mô hình thâm canh cây mỳ giống mới…

Về công tác tập huấn, đào tạo: Trung tâm đã tổ chức 94 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh thực hiện 1 chuyên đề/tháng về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản; Tham gia hội thi trái cây ngon an toàn Nam bộ lần thứ 6 tại TP.Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần nâng cao kiến thức, ổn định đời sống, giúp người dân mạnh dạn đầu tư trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khuyến nông khuyến ngư hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đó là: Việc chuyển giao một số tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất còn chậm. Nguyên nhân, do bà con nông, ngư dân chưa mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, giá bán sản phẩm không ổn định; dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp; một số cán bộ làm công tác khuyến nông, khuyến ngư còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, kinh phí cấp thực hiện các dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo một số nhiệm vụ khuyến nông trọng tâm trong năm 2015 như sau: Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống khuyến nông, việc tổng kết đánh giá cần gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Trên cơ sở đó, có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, khuyến ngư trong thời gian tới.