Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính làm việc với TP. Hải Phòng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Chiều ngày 14/6/2013, tại Hà Nội, có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về việc xây dựng TP. Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố chủ trì buổi làm việc.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính làm việc với TP. Hải Phòng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành tại buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn
Cùng tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía TP. Hải Phòng có đồng chí Dương Anh Điền - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng lãnh đạo sở ban ngành TP. Hải Phòng.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Nền kinh tế thành phố ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, không gian kinh tế được mở rộng, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tăng trưởng liên tục trong nhiều năm đạt mức 11% năm, GDP năm 2012 tăng gấp 2,8 lần so với năm 2002, cơ sở vật chất kỹ thuật và quy mô kinh tế không ngừng mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tiên tiến. Việc huy động nguồn lực, nhất là tiềm năng, lợi thế của thành phố trong phát triển kinh tế được phát huy tốt hơn.

Thu ngân sách tăng cao, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên.

Nền kinh tế thành phố ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, không gian kinh tế được mở rộng thêm một bước. Nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cơ chế ưu đãi tài chính, ngân sách theo Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị, Hải Phòng đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đề xuất với Bộ Tài chính để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 32-NQ/TW, phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp và Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh đã có nhiều ý kiến gợi mở, làm rõ hơn những nội dung báo cáo tổng kết Nghị quyết 32-NQ/TW của TP. Hải Phòng, gợi ý cho Hải Phòng một số giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và cả khu vực Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của TP. Hải Phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cùng những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ trưởng cũng khẳng định tầm quan trọng trong việc huy động mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh để xây dựng Hải Phòng trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực, để từ đó có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế chung của cả miền Bắc.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đồng tình với các đề xuất kiến nghị của TP. Hải Phòng, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có biện pháp hỗ trợ trong khuôn khổ cho phép, phối hợp chặt chẽ để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hải Phòng phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã chỉ ra một số việc mà Hải Phòng cần chú trọng triển khai thực hiện như: Thực hiện quyết liệt Nghị quyết 01, 02, 09 của Chính phủ; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, bên cạnh đó cần tính toán cơ cấu kinh tế hợp lý, huy động nguồn lực phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2013, các đơn vị tài chính địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ đối với giá cả hàng hoá, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.

Thay mặt lãnh đạo TP. Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành uỷ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính trong thời gian qua. Sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính sẽ giúp cho Hải Phòng tháo gỡ nhiều vướng mắc, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hải Phòng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Tài chính để Hải Phòng ngày càng phát triển, xứng đáng là một trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước.