Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong các chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc công tác này, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng. Nhờ đó đã phát huy ưu điểm, khắc phục được một số hạn chế, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 4

Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 4

Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn 4 (OMD4) về hợp tác hải quan trong đấu tranh phòng chống ma túy; vận chuyển động thực vật hoang dã CITES, tội phạm xuyên quốc gia trong phạm vi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vừa diễn ra tại Đà Nẵng.
Áp dụng công cụ Pivot Table trong excel vào thanh tra chuyên ngành

Áp dụng công cụ Pivot Table trong excel vào thanh tra chuyên ngành

Nhắm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, Cục Hải quan Thanh Hóa đã áp dụng công cụ Pivot Table trong excel” vào thanh tra đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu tại trụ sở doanh nghiệp. Bước đầu mang lại nhiều kết quả tích ...