Bán hàng qua mạng có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Công ty PLF

(Tài chính) Bán hàng qua mạng là hoạt động thương mại được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua website thương mại điện tử.

Bán hàng qua mạng có phải đăng ký kinh doanh hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn

Khi thiết lập website điện tử bán hàng các cá nhân, tổ chức sau phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước: (1) thương nhân; (2) tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử; (3) cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.

Tính đến ngày 25/2/2014 đã có 770 cá nhân, tổ chức hoàn thành thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Quy trình thông báo đơn giản và không mất phí gồm các bước:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ www.online.gov.vn và đăng ký tạo tài khoản đăng nhập hệ thống theo hướng dẫn.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về việc đăng ký tài khoản thành công thì sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3 hoặc đăng ký tài khoản bị từ chối/ yêu cầu bổ sung thông tin thì phải tiến hành đăng ký lại/bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3:  Tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nhận thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về việc xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ hoặc phải khai báo lại, bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Kể từ ngày 1/1/2014 Nghị định 185/2013 có hiệu lực, khi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng các cá nhân, tổ chức phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Đối tượng bị xử phạt: chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng

Hình thức xử phạt:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.