Báo cáo Kinh tế 6 tháng đầu năm 2014

Theo nfsc.gov.vn

Do những bất ổn địa chính trị tại Châu Á, Trung Đông và Ucraina, nhiều tổ chức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu. Tăng trưởng GDP theo quý, sau khi loại bỏ yếu tố mùa vụ, tiếp tục xu hướng tăng kể từ quý II/2013.

Với xu hướng trên và chưa tính đến ảnh hưởng trễ trong 6 tháng cuối năm của sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 trong khoảng 5,7 - 5,8%. Sản xuất tiếp tục cải thiện, tạo điều kiện cải thiện tiêu dùng và thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do tổng cầu yếu và chi phí đầu vào tăng, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như khu vực bất động sản vẫn còn khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,1% và số doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể tăng 16,2% so cùng kì. Ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát dưới mức 5%, mặt bằng lãi suất giảm, cán cân thương mại thặng dư, thị trường ngoại hối ổn định, thanh khoản của hệ thống ngân hàng duy trì tốt, niềm tin nhà đầu tư tiếp tục bảo đảm.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2014 của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung báo cáo: bccp2014_06_-_final-1.pdf