VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2012 đến ngày 31/10/2012

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2012 (từ 16/10 đến 31/10) đạt gần 10,51 tỷ USD, tăng 7,3% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2012.

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 187,54 tỷ USD, tăng 12,5% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất khẩu đạt 93,8 tỷ  USD, tăng 18,9% và nhập khẩu đạt 93,74 tỷ USD, tăng 6,7%.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại theo kỳ từ kỳ 1 tháng 1/2012 đến kỳ 2 tháng 10/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2012 đến ngày 31/10/2012 - Ảnh 1

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 thặng dư 662 triệu USD. Như vậy, tính trong 10 tháng/2012 cả nước xuất siêu 64 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2012 đạt gần 5,59 tỷ USD, tăng 20,7% so với kỳ 1 tháng 10/2012.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao trong kỳ như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 209 triệu USD; giày dép tăng 122 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 78 triệu USD; hàng thủy sản tăng 75 triệu USD; gạo tăng 75 triệu USD; …

Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất

10 tháng/2011 và 10 tháng/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2012 đến ngày 31/10/2012 - Ảnh 2

 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,31 tỷ USD, tăng 24,1% so với kỳ 1 tháng 10/2012, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng/2012 của khối doanh nghiệp này lên 51,95 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2012 đạt 4,92 tỷ USD, giảm 4,7% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 10/2012.

Các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều nhất trong nửa cuối tháng 10/2012 bao gồm: phương tiện vận tải & phụ tùng: giảm 155 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 136 triệu USD; sắt thép các loại giảm 97 triệu USD;… Tuy nhiên, trong kỳ có một số nhóm hàng có kim ngạch tăng so với kỳ trước như: nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 124 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 34 triệu USD;…

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 10/2012, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 93,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất

10 tháng/2011 và 10 tháng/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2012 đến ngày 31/10/2012 - Ảnh 3

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ đạt 2,88 tỷ USD, 3,6 % so với kỳ 1 tháng 10/2012, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của  khối này trong 10 tháng/2012 lên 49,26 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,6% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

 

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2012

Stt

Chỉ tiêu

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

 

1

I.1

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 10/2012 (Tỷ USD)

10,32

2

I.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 10/2012 so với tháng 9/2012 (%)

8,9

3

I.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 10/2012 so với tháng 10/2011 (%)

22,4

4

I.4

Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2012 (Tỷ USD)

93,80

5

I.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

18,9

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

 

6

II.1

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 10/2012 (Tỷ USD)

10,17

7

II.2

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 10/2012 so với tháng 9/2012 (%)

9,2

8

II.3

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 10/2012 so với tháng 10/2011 (%)

10,1

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng/2012 (Tỷ USD)

93,74

10

II.5

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 10 tháng/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

6,7

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 10/2012 (Tỷ USD)

20,49

12

III.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 10/2012 so với tháng 9/2012 (%)

9,0

13

III.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 10/2011 so với tháng 10/2011 (%)

16,0

14

III.4

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng/2012 (Tỷ USD)

187,54

15

III.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

12,5

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 10/2012 (Tỷ USD)

0,16

17

IV.2

Cán cân thương mại 10 tháng /2012 (Tỷ USD)

0,06

 


Nguồn: Tổng cục Hải quan

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM