Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023

Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2023 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 27,7% tương ứng tăng 7,49 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2023.
Xuất nhập khẩu giảm 12,4% trong nửa đầu tháng 10/2023

Xuất nhập khẩu giảm 12,4% trong nửa đầu tháng 10/2023

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2023 từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2023 đạt 27,02 tỷ USD, giảm 12,4%, tương ứng giảm 3,83 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2023.