Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: "Điểm tựa" của người lao động lúc rủi ro

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong 5 chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được quy định trong Luật BHXH, nhằm chia sẻ gánh nặng, bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: "Điểm tựa" của người lao động lúc rủi ro - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn