VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

06 nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025

Ngày 4/11/2021, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến “Chuyển đổi số - Nền tảng hữu hiệu nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân”. Tại Hội thảo này, BHXH Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Ngành Bảo hiểm Xã hội tập trung cao độ tăng tốc 2 tháng cuối năm

Hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần, vì tương lai người lao động

Ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân

Hướng tới phát triển ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại

06 nội dung trọng tâm trong chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM