VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographics] Mức phạt khi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực.

Nhận bảo hiểm xã hội một lần - đừng vì cái lợi trước mắt

Từ 15/4 sẽ xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bán sổ bảo hiểm xã hội là tạo gánh nặng cho tương lai

Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

[Infographics] Mức phạt khi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Ảnh 1

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực.

Trong đó, sẽ áp dụng các hình thức và mức xử phạt cụ thể.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM