Mức phạt về dự kiến giao dịch nhưng không báo cáo, công bố thông tin như thế nào?

Mức phạt về dự kiến giao dịch nhưng không báo cáo, công bố thông tin như thế nào?

Theo Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một trong những căn cứ đưa ra mức xử phạt 1.5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng đối với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) là quy định tại Khoản 27 Điều 1, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Vậy quy định mới này được sửa đổi, bổ sung như thế nào?
[Infographics] Mức phạt đối với vi phạm về quản lý thành viên của VNX và công ty con

[Infographics] Mức phạt đối với vi phạm về quản lý thành viên của VNX và công ty con

Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX ) và công ty con được quy định rõ tại Điều 22, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Bổ sung mức phạt vi phạm hành chính trong thanh toán, cho vay tiêu dùng

Bổ sung mức phạt vi phạm hành chính trong thanh toán, cho vay tiêu dùng

Đó là những nội dung đáng lưu ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra lấy ý kiến.