Bắt buộc bệnh viện công khai giá dịch vụ y tế để hạn chế trục lợi

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Sau một số vụ việc bị phát giác do hành vi gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) gây hậu quả xấu, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế được phê duyệt tại nơi thanh toán.

 Bắt buộc bệnh viện công khai giá dịch vụ y tế để hạn chế trục lợi
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế được phê duyệt tại nơi thanh toán. Nguồn: internet

Theo Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ Y tế vừa ban hành, Giám đốc các bệnh viện cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếm dụng tiền của Quỹ BHYT.

Chỉ thị nêu rõ thời gian gần đây, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật đã phát hiện và xử lý một số cá nhân có hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT, gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT và phát huy hiệu quả chính sách này, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, người có trách nhiệm phụ trách về công tác y tế của các bộ, ngành tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh; phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, trục lợi quỹ; báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHYT theo quy định của Chính phủ.

Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến chủ động kiểm tra và triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT. Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra các bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh, bảo đảm tính chính xác và các bảng kê chi phí phải có chữ ký xác nhận của người bệnh theo đúng quy định; kiểm tra và bàn giao ngay cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội số lượng thẻ BHYT do người bệnh bỏ lại, thẻ của người bệnh đã tử vong, thẻ không có người nhận.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải công khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi thanh toán. Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời giải đáp những thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế.