Chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Nhằm nâng cao trách nhiệm khi thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nhờ quyết liệt chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong 8 tháng đầu năm 2023, công tác Thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước Lai Châu đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này...
Prudential thông tin về kết luận thanh tra chuyên đề bán bảo hiểm qua ngân hàng

Prudential thông tin về kết luận thanh tra chuyên đề bán bảo hiểm qua ngân hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chính thức thông tin về Kết luận thanh tra số 812/KL-BTC của Bộ Tài chính về thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đây là hoạt động thanh tra chuyên đề thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) bảo hiểm theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.