BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động VNĐ

Hồng Nhung

(Tài chính) Từ ngày 08/05/2013, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với VNĐ.

 BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động VNĐ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, lãi suất huy động áp dụng như sau: Kỳ hạn dưới 1 tháng: Giữ nguyên ở mức 2%/năm; Kỳ hạn 1 tháng: 6%/năm; Kỳ hạn 2 tháng: 6,5 %/năm; Kỳ hạn 3-11 tháng: 7%/năm; Kỳ hạn trên 12 tháng: 8%/năm.

Để kịp thời chia sẻ khó khăn, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/2011/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, BIDV thực hiện việc hạ lãi suất cho vay VND, cụ thể như sau:

Đối với cho vay ngắn hạn 06 đối tượng ưu tiên (Cho vay phát triển nông thôn; Cho vay tài trợ xuất khẩu; Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; Cho vay ngành công nghiệp hỗ trợ; Cho vay ứng dụng công nghệ cao; Cho vay khắc phục bão lũ): áp dụng giảm 1,0%năm về mức 10,0%năm.

Đối với cho vay ngắn hạn thông thường: áp dụng ở mức 11,0-11,5%năm.

Đối với cho vay trung dài hạn: áp dụng ở mức 11,0-12,0%năm.