BIDV: Khẳng định vị thế tiên phong, đột phá năm 2014, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2015-2020

PV.

(Tài chính) Năm 2014, kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, mở ra triển vọng kinh tế lạc quan cho năm 2015, mặc dù còn đan xen nhiều khó khăn thách thức. Trong sự khởi sắc chung đó, là một định chế tài chính hàng đầu luôn đồng hành, chủ động, tiên phong bồi đắp vào thành quả đổi mới của đất nước, BIDV cũng đã có những bước chuyển mình đổi mới có hiệu quả, đánh dấu một mốc phát triển mới, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đạt nhiều chuyển biến tích cực trong thực thi Đề án tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2013-2015 được NHNN phê duyệt.

Ngay trong năm đầu tiên cổ phiếu BIDV được niêm yết trên thị trường, BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Nguồn: internet
Ngay trong năm đầu tiên cổ phiếu BIDV được niêm yết trên thị trường, BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Nguồn: internet

Ngay trong năm đầu tiên cổ phiếu BIDV được niêm yết trên thị trường, BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 9% đã cam kết với cổ đông, định hạng tín nhiệm được nâng cao.

Cụ thể, tổng tài sản BIDV tăng trưởng tốt, đạt trên 655 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 18%); Dư nợ tín dụng đạt trên 461 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%, cơ cấu và tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN; Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,8% (thấp hơn so với mức 3% theo quy định); Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn hoạt động (thị trường 1 đạt 502 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 20%; thị trường 2 gồm vay trong nước, nước ngoài đạt trên 55 nghìn tỷ đồng).

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều thách thức, mức độ cạnh tranh trong ngành cao, nhưng hiệu quả kinh doanh của BIDV vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, ổn định với Lợi nhuận trước thuế đạt 6.065 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, ROE đạt 14,4%, ROA đạt 0,8%, EPS đạt 1.700 đồng/cổ phiếu. Hệ số an toàn vốn đạt trên 9%. Năm 2014 là năm 19 liên tiếp BIDV thực hiện kiểm toán quốc tế, là năm thứ 9 được tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s và năm thứ 5 được Standard and Poor’s định hạng. Các kết quả cho thấy hoạt động của BIDV công khai, minh bạch, an toàn và hướng theo thông lệ, khẳng định sự chuyển dịch cả về chất và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, BIDV còn chú trọng công bố thông tin đối với các cơ quan quản lý và cổ đông, theo đó BIDV được đánh giá là doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

BIDV luôn không ngừng nỗ lực, chú trọng đổi mới toàn diện trên các mặt như quản trị chiến lược, quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, củng cố mô hình tổ chức gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển sản phẩm ngân hàng hiện đại, đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với những nỗ lực đó, thành công của BIDV đã được thế giới, trong nước ghi nhận: (i) Là NHTM Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu “Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí International Banker trao tặng; (ii) Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng cung cấp nghiên cứu về thị trường ngoại hối tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Asiamoney trao tặng; (iii) Giải thưởng “Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt nam” do Tạp chí The Asian Banker trao tặng. BIDV vinh dự lần thứ 4 liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh đạt kết quả tích cực, vượt trội, BIDV cũng đồng thời là đơn vị tiên phong, đi đầu trong thực thi chính sách tiền tệ với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực và có hiệu quả cao, góp phần lan tỏa và hoàn thành tích cực các mục tiêu 2014 đã được Chính phủ, NHNN đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 01/CT-NHNN, điển hình như chủ động 03 lần giảm lãi suất cho vay, triển khai 15 gói tín dụng ưu đãi với giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ khách hàng trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; là ngân hàng đầu tiên giải ngân thành công cho ngư dân vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ, góp phần tích cực thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế tầm nhìn chiến lược trong hoạt động nghiên cứu, dự báo, tư vấn khuyến nghị các vấn đề về quản lý kinh tế vĩ mô, hoàn thiện cơ chế chính sách kinh tế thị trường, tiếp tục là một kênh cung cấp thông tin độc lập, khách quan đáng tin cậy, phục vụ hữu ích đối với công tác điều hành của BIDV cũng như góp phần cho công tác hoạch định chính sách quản lý vĩ mô của Việt Nam và các nước bạn (Lào, Campuchia, Myanmar).

Đặc biệt trong năm 2014, BIDV đã chủ động hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác trên thế giới. Tích cực phát huy vai trò Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, Campuchia, Myanmar, đóng góp có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế xã hội các quốc gia láng giềng, góp phần ổn định an ninh quốc phòng của đất nước. BIDV cũng đã mở rộng hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại tại các thị trường tiềm năng như Liên bang Nga, Châu Âu, Đông Bắc Á; trong đó đạt được những bước tiến quan trọng trong việc thâm nhập, kết nối thị trường Nhật Bản-Việt Nam; hợp tác với Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Metlife thành lập Liên doanh bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife.

Đối với công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, BIDV đã triển khai có nhiều đột phá, đổi mới, hiệu quả điển hình như hoạt động tài trợ giáo dục, mở các lớp nâng cao kiến thức hội nhập cho 10 địa phương, 380 tỷ được dành tập trung vào các chương trình hành động thiết thực, các lĩnh vực ưu tiên quốc gia như y tế, giáo dục, cứu trợ thiên tai, chung tay góp sức vì Biển Đông.

Bước sang năm 2015 với dự báo nền kinh tế tiếp tục khởi sắc nhưng còn nhiều thách thức, BIDV tiếp tục đặt ra mục tiêu tích cực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra tại Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 được NHNN phê duyệt: nguồn vốn huy động tăng 16,5%, tín dụng tăng 16%, nợ xấu dưới 2,5%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng không thấp hơn 20%; đồng thời quán triệt, thực thi ngay Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ thông qua việc triển khai Chương trình hành động ngay từ đầu năm. BIDV sẽ nỗ lực tiếp tục củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà BIDV đã xây dựng trong suốt 58 năm qua, giữ vững vai trò chủ đạo trong việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia; tập trung tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại, đảm bảo hoạt động tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững, tiếp tục tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.